Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Uczniowski Klub Sportowy

 
 

Uczniowski Klub Sportowy

ul. Kościuszki 88, 19-420 Kowale Oleckie
Telefon: 87 523 82 12
Fax: 87 523 82 12
NIP 847-14-96-878,
REGON 519550204,
Numer 40 we wpisie do ewidencji klubów sportowych prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Olecku

Skład zarządu:
Barbara Gulbierz – prezes,
Sylwia Sosnowska - sekretarz,
Jadwiga Lizanowicz - członek.

Nasze zadania statutowe to przede wszystkim organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjno-sportowym.

Realizujemy nasz cel w formie:
- zajęć pozalekcyjnych,
- wypoczynku letniego i zimowego dla uczniów naszej szkoły,
- organizowanie i przeprowadzanie turniejów, zawodów, rajdów
- przygotowywanie uczniów i udział w zawodach sportowych
- realizację różnorodnych projektów.

Uczniowski Klub Sportowy ‘Kowaliki” działa przy Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich od 2003 roku.
Zr zeszamy przede wszystkim uczniów naszej szkoły, a także rodziców, nauczycieli.
UKS „Kowaliki” działa w środowisku ludzi niezbyt zamożnych i nie może liczyć na sponsorów, dlatego staramy się pozyskiwać środki poprzez realizację projektów dofinansowanych m.in. przez Ministerstwo Sportu, Gminę Kowale Oleckie, Fundację Rozwoju
Ziemi Oleckiej, Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Gołdapskim Funduszem Lokalnym.
Organizujemy półkolonie, zajęcia sportowo-rekreacyjne, wyjazdy na zawody sportowe.
Od 2005 r. współpracujemy z gminą Krasnoznamieńsk w Obwodzie Kaliningradzkim.
Nasz klub działa w środowisku ubogim, wiele dzieci pochodzi z rodzin zagrożonych ubóstwem i patologiami. Udział w zajęciach organizowanych przez nasz klub jest dla nich ciekawą forma spędzenia wolnego czasu, czasem ucieczką przed patologią a przede
wszystkim możliwością realizacji swoich marzeń, rozwijaniem zainteresowań, własnej osobowości.
Działania klubu opierają się przede wszystkim na pracy społecznej nauczycieli wychowania fizycznego: Sylwii Sosnowskiej i Mirosława Mularczyka oraz Teresy Truchan.
Obecnie klub realizuje projekt pod nazwą „Utworzenie sobotnio-niedzielnego klubu młodzieżowego” dofinansowany przez
Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich. Program Integracji Społecznej.
W ramach tego projektu został zorganizowany weekendowy klub młodzieżowy, gdzie młodzież gimnazjalna z gminy Kowale Oleckie
ma możliwość spędzania wolnego czasu z dala od nałogów i patologii. W ramach pracy klubu prowadzone są w popołudniowe piątki, soboty i niedziele zajęcia o charakterze rekreacyjno-sportowym, konkursy, turnieje, wyjazdy na pływalnię, lodowisko, rajdy rowerowe. Młodzież ma zapewnioną opiekę i fachową pomoc. Zajęcia spotykają się z dużym zainteresowaniem młodych ludzi, którzy chętnie spędzają czas na wspólnej zabawie i nauce.

Talent bez nauki i treningu to brylant nie obrobiony, który choć jest brylantem nie wydaje blasku.
 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej