Strona Główna > Centrum Organizacji Pozarządowych

 
 

Centrum Organizacji Pozarządowych

Kontynuacja działalności Centrum Organizacji Pozarządowych

  Uprzejmie informujemy, iż Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej otrzymała dofinansowanie z Powiatu Oleckiego, Gminy Świętajno, Gminy Kowale Oleckie oraz Gminy Olecko na kontynuację działalności Centrum Organizacji Pozarządowych (COP).
Ze wsparcia COP mogą skorzystać przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu oleckiego.

   Oferujemy następujące formy pomocy:
- doradztwo stałe i wyjazdowe, w tym prawne i księgowe;
- spotkania informacyjne;
- wypożyczanie sprzętu (namioty wystawiennicze, kamera cyfrowa, aparat fotograficzny, rzutnik multimedialny, ekran, nagrywarka);
- udostępnianie pomieszczenia i sprzętu biurowego (Inkubator NGO).

   Powyższe wsparcie świadczone jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w godzinach dogodnych dla korzystających z usług.
Ponadto zachęcamy do odwiedzania strony www.cop.fundacja.olecko.pl, na której zamieszczane będą informacje o aktualnych konkursach i innych wydarzeniach dla instytucji III sektora (w zakładce Aktualności).

   Więcej informacji można uzyskać w siedzibie COP w Olecku ul. Plac Wolności 2, które czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 lub telefonicznie 87 520 21 59.

http://www.cop.fundacja.olecko.pl

Submenu

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej