Strona Główna > Kim jesteśmy? > Sprawozdania

 
 

Sprawozdania

Sprawozdania finansowe za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok. 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu 

Bilans za 2013 rok .

Rachunek wyników za 2013 rok 


Sprawozdania finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok. 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu 

Bilans za 2012 rok

Rachunek wyników za 2012 rok 


Sprawozdania finansowe za 2011 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2011 r. Do 31.12.2011 r. 

Bilans za 2011 rok.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu fundacji rozwoju ziemi oleckiej za okres od 01.01.2011 r. Do 31.12.2011 r.

Informacja na temat zmian w obowiązkach sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego w 2012 roku.

Rachunek wyników za 2011 rok.

Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok.


Sprawozdania finansowe za 2009 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Bilans Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej za 2009 r..

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Rachunek wyników Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej.

  

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej