Olecki Obywatel

Konkurs MFL

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej z dniem 01.03.2016 r. rozpoczęła realizację projektu „Olecki Obywatel” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Grupa docelowa

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, członków grup nieformalnych, uczniów gimnazjów oraz przedstawicieli administracji publicznej.

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.03.2016 r. do 30.11.2017 r. na terenie powiatu oleckiego, obejmującego swym zasięgiem gminy: Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych i postaw obywatelskich u większości uczestników projektu, objętych działaniami edukacyjnymi i integracyjnymi, które zwiększą swoje zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej w powiecie oleckim.

Działania w ramach projektu

W ramach projektu przewidywane są następujące działania:

– dla grup nieformalnych i „młodych” NGO o środki głównie z funduszy lokalnych w ramach inicjatyw oddolnych,

- dla „doświadczonych NGO pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej UE;

   Więcej informacji o projekcie mogą Państwo uzyskać w siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku ul. Plac Wolności 2, tel./fax. 87 520 21 59.