Promujemy, pomagamy, wspieramy

Promujemy, pomagamy i wepieramy lokalne działania artystyczne i społeczne w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, edukacji, kultury, sportu i turystyki, ograniczenia negatywnych skutków bezrobocia, integracji środowisk lokalnych, tworzenia partnerstw lokalnych.