Kowale Oleckie

Urząd Gminy Kowale Oleckie
ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie
tel: (0-87) 523-82-79, fax: (0-87) 523-82-79 http://www.gmina.kowale.fr.pl

Gminę zamieszkuje 6300 osób. Powierzchnia wynosi 252 km2. Najbardziej charakterystycznym elementem gminnego krajobrazu są Wzgórza Szeskie z Szeską Górą (309 mn.p.m.). Od wschodu teren gminy pokrywa kompleks Puszczy Boreckiej, stanowiący 36% powierzchni gminy. W kompleksie Puszczy występują liczne jeziora. Urok ich podnosi kilka zalesionych wysp. Ponadto na obszarze gminy występują 3 rezerwaty przyrody : Cisowy Jar (10,7 ha florystyczny, stanowiska cisa), Wyspa Lipowa na jeziorze Szwałk Wielki (florystyczny 2,7 ha drzewostan lipy), Czerwony Dwór (372,6 ha krajobrazowy zespół wodno-leśny Puszczy Boreckiej). Szlak Mazur Garbatych wiodący z

Ełku poprzez miejscowości gminne Czerwony Dwór, Jablonowo, Wężewo, Szeskie Wzgórze, aż do przejścia granicznego.

Do najcenniejszych atrakcji turystycznych zaliczyć należy zabytki gminne, a wśród nich zbudowany 1719 roku ewangelicki kościół w Szarejkach, po 1945 roku przejęty na potrzeby parafii rzymsko-katolickiej. Zespoły dworsko-parkowe w Dorszach, Drozdowie, Staczach , Szwałku i Wężewie. Specyficznym obiektem jest cmentarz wojenny z I wojny światowej w Kowalach 0leckich. W okolicy wytyczonych jest 8 tras rowerowych.