Zapytanie ofertowe usługi hotelarskie

2015.03.15

Zapytanie ofertowe o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:
Świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz udostępnienia sal szkoleniowych/konferencyjnych

W związku z realizacją projektu „Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich” (nr wniosku o dofinansowanie projektu: POKL.05.04.02-00-I21/14) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanym przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie z Fundacją Cultura CiviCa i Stowarzyszeniem ADELFI - Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej zaprasza do składania ofert dotyczących Świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz udostępnienia sal szkoleniowych/konferencyjnych.

Wartość zamówienia ustalona zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.


I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, 19-400 Olecko, Plac Wolności 2,
tel./fax 87 5202159, email:biuro@fundacja.olecko.pl lub fundacja.projekt@wp.pl
www.fundacja.olecko.pl
REGON: 519619953, NIP:8471507518

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Wybór podmiotu świadczącego usługi w zakresie zapewnienia zakwaterowania, przygotowania pełnego wyżywienia, w tym organizacji przerw kawowych oraz udostępnienia sal szkoleniowych/konferencyjnych na organizację 2 cykli weekendowych (sobota i niedziela) seminariów dla 60 uczestników seminariów i 5 osób z kadry projektu.

Zapytanie ofertowe usługi_hotelarskie

Druk oferty usługa wyżywienia, zakwaterowania

Oświadczenie usługa wyżywienia zakwaterowania

Ogłoszenie