1% na Fundację

Przekaż swój 1 % podatku na Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej
na rzecz naszej organizacji pożytku publicznego, która
• wspiera społeczność lokalną,
• wspiera podmioty lokalne,
• wspiera organizacje pozarządowe,
• wspiera porządek i bezpieczeństwo publiczne,
• wspiera inicjatywy społeczne.

NR KRS 0000210279

Promujemy!!! Pomagamy!!! Wspieramy!!!