II Targi Organizacji Pozarządowych

W dniach 27-28.11.2009 roku odbyły się II Targi Organizacji Pozarządowych Subregionu EGO zorganizowane w ramach projektu „Świat Organizacji Pozarządowych w EGO ”