1 procent

 Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej

ul. Wojska Polskiego 13 19 - 400 Olecko

KRS 0000210279

Nr konta 48 9339 0006 0000 0006 9179 0001