PNPP Szczytno

Informujemy, iż na podstawie umowy zawartej z Powiatem Szczycieńskim, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. prowadzi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz edukacji prawnej w Szczytnie.

Przedmiotem zadania publicznego jest:

1. Udzielanie w PNPP w Szczytnie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców (osób uprawnionych) powiatu szczycieńskiego w wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie przez okres 12 miesięcy.

2. Edukacja prawna:

Pomoc w PNPP w Szczytnie świadczona jest przez zespół profesjonalistów.

e-Biuletyn PNPP w Szczytnie nr 4/2019  

e-Biuletyn PNPP w Szczytnie nr 3/2019  

e-Biuletyn PNPP w Szczytnie nr 2/2019   

e-Biuletyn PNPP w Szczytnie nr 1/2019   


 

Biuletyn 1/2018              Biuletyn 2/2018 


ABC upadłości konsumenckiej    ABC spadki i darowizny


Informacja o projekcie