Strona Główna > Promujemy, pomagamy, wspieramy > Ewakuacji przedszkola samorządowego w Kowalach Oleckich

 
 

Ewakuacji przedszkola samorządowego w Kowalach Oleckich

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej wspólnie z Powiatową Strażą Pożarną z Olecka oraz Ochotniczą Strażą Pożarną z Kowal Oleckich w dniu 20.10.2009r. zorganizowała ewakuacje dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kowalach Oleckich. Fundacja dla przedszkola zakupiła gry, zabawki na kwotę ok. 1.500 zł
Kpt.  Jerzy Gołembiewski - Dowódca JRG przedstawił dzieciom co powinna określać Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego: 
- potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania,
-  zasady zapobiegania powstawania pożaru,
-  zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo, 
- zasady zabezpieczenia obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy, 
- zasady postępowania na wypadek powstania pożaru, 
- zasady prowadzenia ewakuacji, 
- zasady prowadzenia szklenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej