Strona Główna > PNPP Szczytno

 
 

PNPP Szczytno

Informujemy, iż na podstawie umowy zawartej z Powiatem Szczycieńskim, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. prowadzi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz edukacji prawnej w Szczytnie.

Przedmiotem zadania publicznego jest:

1. Udzielanie w PNPP w Szczytnie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców (osób uprawnionych) powiatu szczycieńskiego w wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie przez okres 12 miesięcy.

2. Edukacja prawna:

  •  wydanie e-biuletynu PNPP w Szczytnie,
  • wydanie ulotek informacyjnych oraz plakatów dot. zakresu udzielanej pomocy prawnej,
  • spotkanie edukacyjne, na temat gwarancji i reklamacji praktyczne aspekty, spotkanie dedykowane uczniom technikum i liceów ogólnokształcących w Szczytnie,
  • wydanie e-publikacji pt. „ABC upadłości konsumenckiej”,
  • spotkania edukacyjno-szkoleniowe nt. Praktycznych aspektów zawierania umów” spotkanie dedykowane uczniom technikum i liceów ogólnokształcących w Szczytnie,
  • wykład edukacyjny nt. Jak skutecznie chronić swoje dane osobowe spotkanie dedykowane uczniom technikum i liceów ogólnokształcących w Szczytnie.

Pomoc w PNPP w Szczytnie świadczona jest przez zespół profesjonalistów.

e-Biuletyn PNPP w Szczytnie nr 4/2019  

e-Biuletyn PNPP w Szczytnie nr 3/2019  

e-Biuletyn PNPP w Szczytnie nr 2/2019   

e-Biuletyn PNPP w Szczytnie nr 1/2019   


 

Biuletyn 1/2018              Biuletyn 2/2018 


ABC upadłości konsumenckiej    ABC spadki i darowizny


Informacja o projekcie       

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej