Strona Główna > Ziemia olecka

 
 

Ziemia olecka

Ziemia olecka to jeden z najpiękniejszych zakątków Mazur. Największymi zaletami powiatu jest wspaniały mikroklimat oraz duże obszary wodne i leśne. Walory turystyczne i krajoznawcze oraz położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych, podnoszą atrakcyjność tych ziem i stwarzają możliwości do inwestowania i rozwoju gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem bazy turystycznej. świadomość odpowiedzialności w zakresie zachowania walorów krajobrazowych oraz bogactwa środowiska naturalnego w postaci czystego powietrza, wody i nie skażonej gleby, nakłada na samorządy gminne i powiatowy obowiązek stałego inwestowania w ochronę środowiska. Powiat olecki jest położony na północno - wschodnich krańcach województwa warmińsko - mazurskiego, graniczy z następującymi powiatami: giżyckim od zachodu, ełckim od południa, gołdapskim od północy oraz suwalskim od wschodu. W granicach administracyjnych powiatu oleckiego znajdują się gminy: Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno i Wieliczki.

 

Submenu

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej