Strona Główna > Kim jesteśmy?

 
 

Kim jesteśmy?

Fundacja powstała 20.11.2003r. w wyniku realizacji projektu PHARE 2000 – Pakt na Rzecz Zatrudnienia.

Jej założycielami – fundatorami są:
- Powiat Olecki,
- Gmina Olecko,
- Gmina Kowale Oleckie,
- Gmina Świętajno,
- Delphia Yachts Kot Sp. J.,
- Zakłady Produkcyjno-Usługowe PRAWDA w Olecku,
- Bank Spółdzielczy w Olecku.

Siedzibą Fundacji jest miasto Olecko, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności Powiat Olecki.
Głównym celem działania Fundacji jest kreowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie:
- Rozwoju przedsiębiorczości,
- Edukacji, kultury, spotu i turystyki,
- Ograniczenia negatywnych skutków bezrobocia,
- Integracji środowisk lokalnych,
- Tworzenia partnerstw lokalnych.

Organizacja posiada: Radę Fundacji (siedem osób) i Zarząd Fundacji (3 osoby). Jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych.

Zarząd Fundacji:

Andrzej Wojczulewicz - Prezes Zarządu Fundacji
Ewa Żukowska - Wiceprezes Zarządu Fundacji

Rada Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej:

Henryk Trznadel - Zastępca Burmistrza Olecka - Przewodniczący Rady Fundacji,
Krzysztof Locman - Wójt Gminy Kowale Oleckie - Wiceprzewodniczący Rady Fundacji,
Jarosław Wiśniewski - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego - Sekretarz Rady Fundacji,
Andrzej Stanisław Kisiel - Wójt Gminy Świętajno - Członek Rady Fundacji,
Sylwia Syperowicz - Skarbnik Powiatu - Członek Rady Fundacji,
Wojciech Kot -  DELPHIA YACHTS KOT sp. j. - Członek Rady Fundacji
Marcin Marchewka - ZPU PRAWDA - Członek Rady Fundacji

Statut fundacji

Ziemia olecka

Submenu

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej