Strona Główna > NPP i NPO Szczytno

 
 

NPP i NPO Szczytno

NPP i NPO Szczytno 2020

   Informujemy, iż na podstawie umowy zawartej z Powiatem Szczycieńskim, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. prowadzi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i edukacji prawnej w Szczytnie.

Przedmiotem zadania publicznego jest:

1. Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców (osób uprawnionych) powiatu szczycieńskiego odbywa się w:
- Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie w dni robocze w godzinach 7:30 – 11:30
- Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Starostwie Powiatowym w Szczytnie w dni robocze w godzinach 11:30 -15:30.

2. Edukacja prawna realizowana będzie poprzez:
• wydanie e-biuletynów do pobrania ze strony FRZO,
• wydanie ulotek informacyjnych oraz plakatów dot. zakresu udzielanej pomocy prawnej,
• organizację spotkania edukacyjnego na temat „Kradzież tożsamości – jak się przed nią ustrzec?” - spotkanie dedykowane uczniom szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Szczycieńskiego,
• wydanie e-publikacji pt. „ROZWÓD – wszystko co powinnno się wiedzieć” do pobrania ze strony FRZO,
• organizację spotkania edukacyjno-szkoleniowego na temat „Ochrona danych osobowych przetwarzanych przy pomocy urządzeń elektronicznych” - spotkanie dedykowane osobom starszym (Uniwersytet III wieku) na terenie Powiatu Szczycieńskiego.

Pomoc w PNPP i PNPO w Szczytnie świadczona jest przez zespół profesjonalistów.


 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej