Strona Główna > Aktualności > Aktywnie w przyszłość

 
 

Aktywnie w przyszłość

Projekt „Aktywnie w przyszłość”

Projekt „Aktywnie w przyszłość”

2019.12.01

Od 1 grudnia 2019 r. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej rozpoczęła realizację projektu „Aktywnie w przyszłość”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten przygotowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: 01.12.2019 r. do 31.03.2021 r. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 352 835,00 zł.

 <<< Więcej informacji w MENU w opisie projektu. 

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej