Strona Główna > Aktualności > Projekt "Aktywizacja osób młodych..."

 
 

Projekt "Aktywizacja osób młodych..."

2020.02.13

Szanowni Państwo

 Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje w 2020 roku projekt pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (V)”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt adresowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym osób z niepełnosprawnościami), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku jako osoby bezrobotne.

W ramach projektu realizowane będą staże zawodowe, szkolenia zawodowe, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne oraz pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe.

 Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych na terenie powiatu oleckiego w ramach Celu Tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne), w związku z tym zwracamy się z prośbą

o upowszechnienie informacji o realizowanym przez nas projekcie w Państwa siedzibach i/lub na stronach internetowych oraz o przekazanie informacji uczestnikom swoich projektów.
 
W załączeniu przekazuję informację dotyczącą realizowanego projektu, w tym szczegóły na temat celu projektu, grupy docelowej, kryteriów rekrutacji i harmonogramu realizacji. Bieżące informacje publikowane są również na naszej stronie internetowej http://olecko.praca.gov.pl w zakładce „Najnowsze aktualności i wydarzenia” oraz dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku. 
 
PUP w Olecku
 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej