Strona Główna > Aktualności > Aktywuj siebie

 
 

Aktywuj siebie

Aktywuj siebie

2019.02.01

Od 1 lutego 2019 r. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olecku rozpoczynają realizację projektu „Aktywuj siebie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten przygotowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. do 30.06.2020 r. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 379 543,97 zł.

 

<<< Więcej informacji w MENU opisie projektu 

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej