Strona Główna > Aktualności > Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

 
 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

2018.04.03

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa".

Moduł I to szkolenia podstawowe, których celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy z na temat podstaw procesu legislacyjnego w Polsce.
 
Tematyka szkolenia:
1.      Proces stanowienia prawa – jak tworzy się prawo, kto może stanowić prawo, jakie są główne źródła prawa, kompetencje poszczególnych szczebli administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz finanse publiczne.
2.      Proces legislacyjny w Polsce – mechanizmy stanowienia prawa – proces „dobrej legislacji”, ramy czasowe procesu legislacyjnego
3.      Funkcje i narzędzia monitoringu procesów stanowienia prawa (w tym jawność, dostęp do informacji publicznej). Katalog narzędzi, z których można skorzystać w gminie/ powiecie i na szczeblu regionalnym oraz krajowym, uwzględniający także nowe instrumenty, np. budżet obywatelski, inicjatywę uchwałodawczą oraz mechanizmy uzgadniania stanowisk, konsultacje społeczne, dialog społeczny.
 
Szkolenia podstawowe są pierwszym modułem cyklu szkoleniowego skierowanego do 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu wsi i małych miast.  

Terminy i miejsca szkoleń: (dzień 1: 10.30-18.00, dzień 2: 9.00-16.00)
 
•              województwo małopolskie, 16-17.04.2018r., Krynica Zdrój
•              województwo wielkopolskie, 19-20.04.2018r., Poznań
•              województwo śląskie, 23-24.04.2018r., Ustroń
•              województwo łódzkie, 26-27.04.2018r., Smardzewice
•              województwo zachodniopomorskie, 07-08.05.2018r., Darłówko Wschodnie
•              województwo pomorskie, 10-11.05.2018r., Bolszewo
•              województwo warmińsko-mazurskie, 14-15.05.2018r., Mikołajki
•              województwo lubelskie, 17-18.05.2018r., Lublin
•              województwo kujawsko-pomorskie, 21-22.05.2018r., Brzoza
•              województwo mazowieckie, 24-25.05.2018r., Warszawa
•              województwo dolnośląskie, 04-05.06.2018r., Milicz
•              województwo lubuskie, 07-08.06.2018r., Gorzów Wielkopolski
•              województwo podkarpackie, 11-12.06.2018r., Rzeszów
•              województwo wielkopolskie, 14-15.06.2018r., Kobylnica
•              województwo warmińsko-mazurskie, 18-19.06.2018r., Wilkasy
•              województwo opolskie, 21-22.06.2018r., Krapkowice
•              województwo świętokrzyskie, 25-26.06.2018r., Starachowice
•              województwo lubelskie, 28-29.06, .2018r. Kazimierz Dolny nad Wisłą
•              województwo mazowieckie, 02-03.07.2018r., Nowy Dwór Mazowiecki
•              województwo podlaskie, 05-06.07.2018r., Białystok
 
 
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Szkolenie trwa 2 dni. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie, dojazd we własnym zakresie.
Uczestnikiem szkoleń może być każdy, kto chce mieć wpływ na otaczającą go rzeczywistość, kto chce zmieniać prawo, kto działa w organizacji wiejskiej lub w organizacji wspierającej obszary wiejskie lub organizacji parasolowej. Dla utrzymania trwałości projektu zachęcamy do rejestracji 2 przedstawicieli każdej organizacji, która chce mieć wpływ na kształt prawa.
W razie pytań prosimy o kontakt z Aleksandrą Strejmer z Fundacji Fundusz Współpracy (partner projektu odpowiedzialny za zadanie): astrejmer@cofund.org.pl lub Juliką Tatur z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (lider projektu): ika.tatur@faow.org.pl .
 
Realizacja projektu jest możliwa dzięki finansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): Działanie 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach jego Osi II pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

 

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej