Strona Główna > Aktualności > Nowe możliwości

 
 

Nowe możliwości

Projekt „Nowe możliwości”

Projekt „Nowe możliwości”

2019.11.01

Od 1 listopada 2019 r. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej rozpoczęła realizację projektu „Nowe możliwości”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten przygotowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r. do 28.02.2021 r. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 351 851,87 zł. 

 <<< Więcej informacji w MENU w opisie projektu.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej