Strona Główna > Fotografie > Konferencja projektu 23.05.2013

 
 

Konferencja projektu 23.05.2013

Konferencja projektu „Kobiety przyszłości” 23.05.2013 r.

Konkurs na najlepszą sołtyskę w powiecie oleckim

Konferencja regionalna: „Droga do sukcesu – Aktywność społeczna kobiet”

W czwartek, 23 maja 2013 roku w Olecku odbyła się konferencja regionalna pt. „Droga do sukcesu – Aktywność społeczna kobiet”, w której wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkanki powiatu oleckiego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „Kobiety przyszłości” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przy finansowym wsparciu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie z Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich.
Konferencję regionalną otworzyli Wacław Olszewski, przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej oraz Andrzej Wojczulewicz, prezes Zarządu Fundacji. Następnie głos oddany został paniom, które wypowiadały się na tematy związane z aktywnością społeczną kobiet. W trakcie trwania konferencji w panelu „Droga do sukcesu” wystąpiła wójt Kowali Oleckich Helena Żukowska, zaś w panelu „Zdrowie jako element aktywności” głos zabrała Małgorzata Stelmach z Polskiej Akademii Nauk, która wypowiedziała się na temat badań w zakresie tworzenia warunków życia i społecznych podstaw zdrowia. Następnie na temat programów zdrowotnych kobiet wypowiedziała się Katarzyna Sapieszko, inspektor Delegatury NFZ w Ełku. Niestety tego dnia nie mogła przybyć Urszula Pasławska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Przesłała ona jednak list, w którym z dużym entuzjazmem wypowiedziała się na temat ogromnej roli, jaką pełnią kobiety w życiu społecznym.
W konferencji aktywny udział wzięły także uczestniczki projektu „Kobiety przyszłości”, które także tego dnia zabrały głos. Marzanna Krajewska poruszyła temat: „Głos w krajowej dyskusji sześciolatki do szkoły”, zaś Cecylia Dąbrowska mówiła na temat roli kobiety. Ponadto podczas konferencji odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą sołtyskę w powiecie oleckim. Komisja konkursowa w ocenie zgłoszeń brała pod uwagę takie elementy, jak: osiągnięcia inwestycyjne i rzeczowe realizowane w latach 2010-2012 dzięki zaangażowaniu sołtyski, współpraca z mieszkańcami, zaangażowanie sołtyski w działania
z zakresu inicjatyw lokalnych, kulturalnych i promocji sołectwa. Pierwsze miejsce w konkursie ex aequo zajęły Cecylia Truchan z sołectwa Monety oraz Bożena Namiotko z sołectwa Kukówko, drugie miejsce przypadło w udziale Annie Liliozie Gajewskiej z sołectwa Plewki, zaś trzecie – Ewie Baranowskiej z sołectwa Markowskie.

Konkurs na najlepszą sołtyskę w powiecie oleckim

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej