Strona Główna > Fotografie > Wizyta studyjna w Marly 20.06.-23.06.2013

 
 

Wizyta studyjna w Marly 20.06.-23.06.2013

W dniach 20.06.-23.06.2013 r. byliśmy z wizytą studyjną we Francji w mieście Marly, regionie Nord-Pas-de-Calais w departamencie Nord. Wizyta przeprowadzona została w ramach projektu „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza oraz Gminą Olecko. Czytaj więcej >>>

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej