Strona Główna > Fotografie > Zakończenie realizacji projektu „Kobiety przyszłości”

 
 

Zakończenie realizacji projektu „Kobiety przyszłości”

Konkurs na najlepszą sołtyskę w powiecie oleckim

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 września 2013 roku dobiegła końca realizacja projektu „Kobiety przyszłości” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przy finansowym wsparciu Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Projekt realizowany był od 1 czerwca 2012 roku przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie z Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich. Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie aktywności ponad trzydziestoosobowej grupy kobiet z powiatu oleckiego w życiu publicznym powiatu oraz podniesienie pośród nich umiejętności aktywnych działań w sferze publicznej. Ponadto projekt miał za zadanie upowszechnić wiedzę z zakresu znaczenia i roli kobiet w życiu publicznym pośród społeczności zamieszkującej powiat olecki.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

W ramach realizacji projektu członkinie grupy docelowej wzięły udział w szkoleniach tematycznych, których celem było przełamanie stereotypów postrzegania kobiety w życiu publicznym, przedstawienie kobiety jako silnej, przedsiębiorczej, spełnionej i niezależnej osoby, zwiększenie własnej wartości oraz zarządzanie czasem – zarządzanie stresem. Ponadto uczestniczki szkoleń doskonaliły umiejętność wystąpień publicznych, a także poznawały zasady prowadzenia kampanii wyborczych. Szkolenia poprowadziły:, teoretyczka etyki, filozofka, publicystka, feministka prof. Magdalena Środa, założycielka Feminoteki Joanna Piotrowska oraz terapeutka, edukatora Marzanna Krajewska. W celu poznania dobrych praktyk oraz przykładów aktywnych działań w sferze społecznej, publicznej i kulturalnej, uczestniczki projektu odwiedziły Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” oraz Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś z pomysłem”. Panie z bliska mogły przyjrzeć się funkcjonowaniu powyższych organizacji, realizowanym przez nie zadaniom publicznym i podjętym przez nie oddolnym inicjatywom.
Zdobytą wiedzę i umiejętności uczestniczki projektu mogły przenieść na grunt praktyczny, uczestnicząc w IV i V Kongresie Kobiet. Panie z powiatu oleckiego, oprócz wysłuchania paneli tematycznie związanych z rolą i znaczeniem kobiet w życiu społecznym i politycznym, promowały także nasz region na specjalnie przygotowanym stoisku. Popularyzowały one nie tylko elementy dziedzictwa kulturowego i atrakcje turystyczne naszego regionu, ale także dobre praktyki wypracowane przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu oleckiego. Reprezentantki naszego powiatu wystąpiły także w panelach tematycznych i sesjach plenarnych. Podczas IV Kongresu Kobiet o potrzebie wsparcia regionów oraz o problemach kobiet z obszarów wiejskich podczas sesji „Aktywność, przedsiębiorczość, niezależność” mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Olecko Celina Górska. W trakcie V Kongresu Kobiet wójt Kowali Oleckich Helena Żukowska, oprócz uczestnictwa w panelu „Przedsiębiorczość kobiet – historie naszych sukcesów, porażki w naszych historiach”, wręczyła premierowi Donaldowi Tuskowi projekt „świetlików”, którego założeniem jest utworzenie w gminach na terenie kraju centrów edukacyjno-kulturalnych.
Wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkoleń uczestniczki projektu miały możliwość także wykorzystać podczas współorganizacji konkursu na najlepszą sołtyskę w powiecie oleckim. Organizacji konkursu towarzyszyły spotkania uczestniczek projektu z mieszkankami poszczególnych sołectw. Powyższe spotkania miały na celu przedstawienie zebranym kobietom istoty konkursu, ukazanie roli sołtysa we wsi, a także zmotywowanie mieszkanek powiatu do uczestnictwa w wyborach na sołtysów i radnych. Wyniki konkursu na najlepszą sołtyskę w powiecie oleckim zostały ogłoszone podczas konferencji regionalnej „Droga do sukcesu – Aktywność społeczna kobiet”. Spośród piętnastu zgłoszonych kandydatek do tytułu najlepszej sołtyski komisja konkursowa pierwsze miejsce postanowiła przyznać ex aequo Cecylii Truchan z sołectwa Monety oraz Bożenie Namiotko z sołectwa Kukówko, drugie miejsce przypadło w udziale Annie Liliozie Gajewskiej z sołectwa Plewki, zaś trzecie – Ewie Baranowskiej z sołectwa Markowskie.
W ramach konferencji regionalnej debatowano także na tematy związane z aktywnością kobiet w regionie. Podczas poszczególnych sesji, oprócz zaproszonych ekspertek, głos zabrały także uczestniczki projektu „Kobiety przyszłości”.
W ramach realizacji projektu do życia powołane zostało Koło Operatywnych Kobiet, zrzeszające kobiety z terenu powiatu oleckiego. Założeniem funkcjonowania KOK-u jest kontynuowanie idei patronującej projektowi „Kobiety przyszłości”, a mianowicie realizacja przedsięwzięć na rzecz aktywizacji kobiet w życiu publicznym.
Na zakończenie pragniemy podziękować Paniom biorącym udział w projekcie „Kobiety przyszłości” za aktywne uczestnictwo w działaniach realizowanych w ramach zadania. Żywimy głęboką nadzieję, iż zdobyte przez Panie umiejętności pozwolą nam na dalszą współpracę, tym razem na zasadzie partnerstwa.

Prezes Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku
Andrzej Wojczulewicz
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich
Karol Czerwiński

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej