Strona Główna > Archiwum 2015 > Konsultacje dokumentów dotyczących powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Węgorzewskim

 
 

Konsultacje dokumentów dotyczących powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Węgorzewskim

2015.03.27

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu węgorzewskiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektów opracowanych dokumentów dotyczących powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Węgorzewskim. 

Celem konsultacji jest zebranie opinii nt. opracowanych rozwiązań w w/w sprawie.
Projekty dokumentów w/w sprawie są dostępne na stronie internetowej www.fundacja.olecko.pl w zakładce DIALOG OBYWATELSKI SIECI POWIATÓW MAZURSKICH.

Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@fundacja.olecko.pl lub fundacja.projekt@wp.pl,
- poczty tradycyjnej na adres Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, ul. Plac Wolności 2, 19-400 Olecko,
- faksem na numer 87 520 21 59
na formularzu zgłaszania uwag i opinii w terminie od 27 marca 2015 r. do 07 kwietnia 2015 r.

O terminie decyduje data wpływu do Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej.


Formularz konsultacji 

Procedury rekomendacji 

Tryb powołania i regulamin RDPP 

Wniosek 

Załączniki do procedury 

Załączniki do trybu 

 

 

 

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej