Strona Główna > Archiwum 2015 > Poradnik projektu - Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich

 
 

Poradnik projektu - Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Państwu poradnik, który jest efektem realizacji projektu „Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu było przygotowanie przedstawicieli obydwu sektorów publicznego i społecznego do współpracy w ramach powiatów oraz włączenie się w sieć współpracy wojewódzkiej między innymi poprzez powołanie rad działalności pożytku publicznego w 6 powiatach. Tym samym niniejszy poradnik stanowi swoiste kompendium wiedzy w zakresie współpracy międzysektorowej, wynikającej z działalności rad działalności pożytku publicznego.
Komu potrzebne są Rady Działalności Pożytku Publicznego? Organizacjom pozarządowym? Władzom lokalnym? Mieszkańcom? Takie pytania wydają się być zupełnie nie na miejscu w sytuacji, w której mamy ustawowe prawo (a w przypadku województw właśnie wprowadzana jest obligatoryjność powoływania rad) do ich tworzenia. Jeśli jednak przyjrzymy się procesowi, jaki trwa od momentu wprowadzenia przepisów umożliwiających ich tworzenie na poziomie samorządów, odpowiedź nie będzie już taka oczywista.
Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich opisuje standardy działania rad pożytku, w oparciu o rozwiązania modelowe i kulturę współpracy. Druga pokazuje praktyczne rozwiązania – przykładowe uchwały z załącznikami lub wzory uchwał. Mamy nadzieję, że obie będą służyły wzmacnianiu dialogu. Choć należy pamiętać, że dobre funkcjonowanie rady zależy zawsze od zaangażowania jej członków i świadomości jej misji.
Życzymy przyjemnej i owocnej lektury.

Realizatorzy projektu
„Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich”

Poradnik model współpracy międzysektorowej w zakresie dialogu obywatelskiego oparty o ciała konsultacyjno-doradcze, ze szczególnym uwzględnieniem Rady Działalności Pożytku Publicznego
 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej