Strona Główna > Archiwum 2015 > Zawiadomienie o wynikach postępowania 3

 
 

Zawiadomienie o wynikach postępowania 3

Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej zawiadamia o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług w zakresie zapewnienia zakwaterowania, przygotowania wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej/konferencyjnej podczas seminarium w Olsztynie, realizowanego w ramach projektu „Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich”

W terminie do dnia 07.05.2015 r. do godz. 11.00 nie wpłynęła żadna oferta, tym samym nie wyłoniono Oferenta.

Andrzej Wojczulewicz
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej

Dokument w plku *.pdf

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej