Strona Główna > Archiwum 2015 > Zapytanie ofertowe o wartości powyżej 14.000 euro netto

 
 

Zapytanie ofertowe o wartości powyżej 14.000 euro netto

Zapytanie ofertowe o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:
Świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali szkoleniowej/konferencyjnej.

W związku z realizacją projektu „Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich” (nr wniosku o dofinansowanie projektu: POKL.05.04.02-00-I21/14) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanym przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie z Fundacją Cultura CiviCa i Stowarzyszeniem ADELFI - Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej zaprasza do składania ofert dotyczących Świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali szkoleniowej/konferencyjnej.

Wartość zamówienia ustalona zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, 19-400 Olecko, Plac Wolności 2,
tel./fax 87 5202159, email:biuro@fundacja.olecko.pl lub fundacja.projekt@wp.pl
www.fundacja.olecko.pl
REGON: 519619953, NIP:8471507518

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Wybór podmiotu świadczącego usługi w zakresie zapewnienia zakwaterowania, przygotowania pełnego wyżywienia, w tym organizacji przerw kawowych oraz wynamu sali szkoleniowej/konferencyjnej na organizację weekendowego (sobota i niedziela) seminarium w Olsztynie dla 60 uczestników seminariów i 6 osób z kadry projektu.


Zapytanie ofertowe
Ogłoszenie numer 0001899
Formularz cenowy oferty
 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej