Strona Główna > Archiwum 2015 > Wyjaśnienie dotyczace zawiadomienia o wynikach postępowania

 
 

Wyjaśnienie dotyczace zawiadomienia o wynikach postępowania

Olecko, dn. 09.04.2015 r.
Wyjaśnienie dotyczące zawiadomienia o wynikach postępowania                      

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej przedstawia wyjaśnienie do zawiadomienia o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług w zakresie zapewnienia zakwaterowania, przygotowania wyżywienia i udostępnienia sal szkoleniowych/konferencyjnych, realizowanych w ramach projektu „Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich”.

Wyjaśnienie zamieszczamy, ponieważ w odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe wpłynęła w dn. 30.03.2015 r. jeszcze jedna oferta, którą złożył Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka Jawna. Jednak w wyniku braku powiadomienia ze strony Poczty Polskiej dotyczącego odbioru listu poleconego w dniu 30.03.2015 r., list dotarł do nas dn. 08.04.2015 r.

Jednak informujemy, iż gdyby oferta dotarła do nas w wymaganym terminie, tj. do dnia 31.03.2015 r. do godz. 13.00, nie miałoby to wpływu na rozstrzygnięcie, gdyż w/w Oferent uzyskałby 84,12 pkt.

Tym samym najkorzystniejszą ofertą jest w dalszym ciągu oferta Nr 3: PHU „KOLBI” s.c. Kolno, Pl. Wolności 31 Grażyna i Ireneusz Szumowscy, HOTEL „Nad Pisą” ul. Ratuszowa 13, 12-200 Pisz.

Uzasadnienie wyboru: Oferta w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert, otrzymała najwyższą ilość punktów, tym samym została uznana za ofertę najkorzystniejszą.

Andrzej Wojczulewicz
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej


 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej