Strona Główna > Archiwum 2015 > Zawiadomienie o wynikach postępowania zapytania ofertowego

 
 

Zawiadomienie o wynikach postępowania zapytania ofertowego

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej zawiadamia o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług w zakresie zapewnienia zakwaterowania, przygotowania wyżywienia i udostępnienia sal szkoleniowych/konferencyjnych, realizowanych w ramach projektu „Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich”

W terminie do dnia 31.03.2015 r. do godz. 13.00 wpłynęło 7 ofert.


1. Hotel Robert’s Port ŻeglugaPasażerskaMikołajki Robert Śliwiński StareSady 4, 11-730 Mikołajki.  49,94  punktów.
2. PHU MAKPOL Grzegorz Makowski ul. Zamoyskiego 53/10, 03-801 Warszawa 54 punkty
3. PHU „KOLBI” s.c. Kolno, Pl. Wolności 31 Grażyna i Ireneusz Szumowscy HOTEL „Nad Pisą” ul. Ratuszowa 13, 12-200 Pisz. 100  punktów.
4. MP INVESTMENT Monika i Piotr Tomkowscy s.c. ul. Papieża Jana Pawła II nr 3, 11-730 Mikołajki. 76,48 punktów.
5. UpHOTEL s.c. ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra. 63,27 punktów. Z załączonych przez Oferenta dokumentów nie wynika, iż prowadzi on działalność pod adresem wskazanego przez niego miejsca realizacji usługi. Natomiast Zamawiający nie dopuszczał możliwości powierzenia przez Oferenta zamówienia podwykonawcom. Jednak ze względu na pilny termin realizacji usługi orazaby zaoszczędzić sobie wzajemnej wymiany dokumentacji, w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień, oferta została oceniona.
6. Biuro Rezerwacji Karpacz Agnieszka Mieszkalska ul. Mickiewicza 7/7, 58-540 Karpacz. 45,39 punktów. Z załączonych przez Oferenta dokumentów nie wynika, iż prowadzi on działalność pod adresem wskazanego przez niego miejsca realizacji usługi. Natomiast Zamawiający nie dopuszczał możliwości powierzenia przez Oferenta zamówienia podwykonawcom. Jednak ze względu na pilny termin realizacji usługi oraz aby zaoszczędzić sobie wzajemnej wymiany dokumentacji, w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień, oferta została oceniona.
7. MANOR HOTEL ul. Kanarkowa 47, 11-041 Olsztyn Oferta podlega odrzuceniu Oferta została odrzucona, gdyż:
• Nie spełniła wymogów formalnych, tzn. nie została złożona na wymaganym druku oferty, nie zawiera załącznika odnośnie spełnienia wymagań określnych w zapytaniu ofertowym. Ponadto złożona została drogą elektroniczną, a Zamawiający wymagał, aby została złożona w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie.
• Ponadto MANOR HOTEL ma siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego, a Zamawiający zastrzegł, iż usługa winna być zrealizowana, na terenie jednego z 6 powiatów mazurskich: ełckiego, giżyckiego, oleckiego mrągowskiego, węgorzewskiego lub piskiego.


Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Nr 3: PHU „KOLBI” s.c. Kolno, Pl. Wolności 31 Grażyna i Ireneusz Szumowscy, HOTEL „Nad Pisą” ul. Ratuszowa 13, 12-200 Pisz.

Uzasadnienie wyboru: Oferta w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert, otrzymała najwyższą ilość punktów, tym samym została uznana za ofertę najkorzystniejszą.

W związku z powyższym w najbliższych dniach nawiążemy kontakt telefoniczny z wybranym Oferentem, w celu omówienia szczegółów dotyczących podpisania umowy i realizacji zamówienia.

Andrzej Wojczulewicz
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej

Ogłoszenie numer 0001363
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej świadczenia usług

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej